Valg er viktig for meg. Det prøver jeg å få frem både i terapitimene mine og i mitt eget liv. Jeg begynner å forstå hvordan jeg velger mitt eget liv, min retning og mine omstendigheter. Med valgmuligheter kommer frihet, men også livetditt.no/2012/11/det-er-livet-ditt/»>Ansvar. Jeg er ansvarlig for hvordan jeg har det, hvordan jeg oppfører meg, jeg er ansvarlig for mitt liv.

Det er så godt med unnskyldninger.  Å skyve ansvaret over på noen andre, og å slippe å bære det selv.  Uansett hva som skjer med meg, så velger jeg hvordan jeg skal forholde meg til det. Det betyr ikke at ikke vonde ting skjer, det er klart det gjør.

Når vonde ting skjer kan du velge selv hvor lenge du skal tenke på det, og hvor lenge du skal la deg påvirke av hendelsen. Jeg vil påstå at mye av det som smerter oss ikke er andre mennesker, men våre egne tanker om det som har skjedd, det som vil skje og tanker om opplevelser vi har hatt. Hvem styrer tankene dine? Jeg håper virkelig at det er deg selv. Vi plager oss selv, jeg plager meg selv, med tanker om Fortiden og fremtiden. Så mister vi det eneste vi faktisk reelt sett har, og det er her og nå.

Jeg spør alltid i terapitimene; «hvordan har du det akkurat nå». Dette virker som en av de vanskeligste tingene jeg kan spørre om. «Hva mener du? Akkurat nå? Nei, jeg vet ikke jeg».

Det er viktig for meg at jeg virkelig lærer å erkjenne ansvaret jeg har for mitt eget liv. Det er ikke bare noe som inntreffer, men et resultat av alle de valgene jeg tar hele tiden, hver dag. Så tilstedeværelse i øyeblikket og intensjon blir viktig.  Jeg må kunne kjenne etter her og nå «hvordan jeg har det» være tilstede i øyeblikket og legge intensjon i valget jeg tar. «Hva vil jeg egentlig? Er dette godt for meg? Er det dette jeg vil?» Det handler om vilje til å ta ansvar for sitt eget liv, velge å sitte i styresetet og å bestemme retningen. Fremtiden kommer aldri, du har bare en kontinuerlig rekke av «her og nå». De valgene du tar i dag, her og nå, de skaper livet ditt.

Return back to Livet Ditt

Return back to Home