Det bruser i årene og jeg er fylt til randen av energi som jeg ikke hadde for bare noen dager tilbake. Jeg har nylig vært en del av et stort gründer-event der det står en liten fantastisk dame på en stor scene og roper for full hals ”fuck janteloven” og en responderende sal roper ”hell Yeah” tilbake. Et helt fantastisk arrangement fylt til randen av fantastiske og flotte gründere. Positive mennesker som vil noe og som heier hverandre opp og frem.

I begynnelsen så tenkte jeg at dette var litt kunstig og rart, litt sånn ”amerikansk” men så kjente jeg at jeg ble fylt med glede, energi og rausheten i meg vokste. Med påfyll av glede og energi, så kjente jeg også glede og energi for de jeg var sammen med, jeg ville heie på dem, jeg ønsket dem lykke og suksess. Mennesker jeg egentlig ikke kjente, ikke hadde møtt før. Jeg er jo psykoterapeut, så sammenhengen slo meg og kunne ikke stå ”ureflektert”.

 

Vi nordmenn bærer i større eller mindre grad denne litt uheldige kulturarven i oss, vi kjenner den igjen under navnet ”janteloven” ofte litt skjult under ord som ”ydmykhet” og man blir raskt korrigert fra et eller annet hold om man uttrykker positive ytringer om seg selv.  Jeg ser det daglig på sosiale nettverk og i kommentarfelt på blogger og avisinnlegg.

Det er gamle holdninger, men de er i oss, i større eller mindre grad. Jeg kan kjenne de igjen i meg, hvordan det ikke er helt ok å slippe seg helt løs, holde litt tilbake, være litt forsiktig, være ydmyk, ”skal ikke tro du er noe”.

Lite raushet overfor seg selv fører til lite raushet for andre.

Jeg kjente det så tydelig og så sterkt i denne forsamlingen, når gleden og positiviteten vokste i meg, så vokste rausheten for de andre jeg var sammen med.

 

Jeg kjenner igjen hvordan jeg jobber med mine klienter rundt samme tematikken. Jobber med å tydeliggjøre behov, impulser, lyster om å sette seg selv først og ta vare på seg selv. Jeg tenker og erfarer at da vokser overskuddet, energien og rausheten for andre, da har man mer å gi.

Senest i går sa jeg til en klient at ”jeg setter meg selv først, alltid” og hvordan det vekket motstridende følelser i henne. Men det skal ikke mye rasjonell forklaring til før det gir mening. Jeg bruker ofte symbolikken i forhold til å være på et fly, vi har vel alle hørt at du skal sette oksygenmasken på deg selv først, så dine empati/»>barn eller de rundt deg. Det er et godt bilde som beskriver poenget mitt, hjelp deg selv først, så er du i stand til å gi og har overskudd til raushet for andre.

 

Så fuck janteloven! Sett deg selv først, tro du er noe, tro du er alt, elsk deg selv, så fylles du med glede og overskudd, og evner å lytte til egne behov. Ta vare på deg selv, så evner du i større grad å ta vare på de rundt deg. Økt selvtillit og økt selvbilde gir økt selvglede og livsglede!

 

Trenger du hjelp til dette, så ta kontakt med meg, det er jobben min å gi deg mer livsglede og økt selvstøtte!

Return back to Livet Ditt

Return back to Home