Livet Ditt GestaltTerapi tilbyr studenter i grunnutdannelsen ved NGI en pakkeløsning som består av terapitimer med en godkjent gestaltterapeut som har 6 års utdannelse på NGI samt psykologi utdannelse. Du får faglig veiledning og støtte, samtaler rundt faget, tilgang til fagbøker, veiledningsstøtte til eksamens oppgaver og oppfølging mellom timene per mail, når det er behov.

Dette til en redusert studentpris på 650 kroner per terapitime.

Return back to Home