livetditt.no/wp-content/uploads/2012/08/tellesauer.jpg»>

Karakteristiske trekk ved den terapeutiske metodikken

Gestaltterapeuten tror ikke på å presse frem forandringer og vil fokusere på å møte klienten på hans/hennes premisser, uten å tolke eller dømme. Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort på egnene følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale eksperimenter og rollespill.

GestaltTerapi bygger på forholdet mellom terapeut og klient. Gestaltterapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de mulighetene som finnes i dette feltet. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et jeg-du forhold.

Return back to Home