Tina Larsen

Tina LarsenGestaltterapeut
Tina Larsen har psykologi utdannelse fra The University of the West of England, Bristol, deretter 6 års videre studium på Norsk Gestalt Institutt som er en del av Høyskolen i Oslo.
Grunnlegger av Livet Ditt; Senter for mental helse er Tina Larsen. Hun har et brett spekter av fagkompetanse og erfaring innenfor empati/»>barn og ungdoms psykiatri, voksen psykiatri, helse og omsorg, veiledning, familieterapi, samtaler med barn og ungdom, parterapi og samlivsrelaterte utfordringer. Hun har kompetanse innenfor familieveiledning og oppfølging, depresjon og angstlidelser, skadelig seksuell adferd, par relasjoner, og problemer som har oppstått i ettertid av traumer og utfordrende oppvekstsvilkår.

Tina Larsen har psykologi utdannelse fra The University of the West of England, Bristol, deretter seks års videre studium på Norsk Gestalt Institutt, underlagt høyskolen i Oslo. Alle overnevnte studier er godkjente Universitet og Høyskole utdannelser av norske myndigheter og NOKUT. Tina Larsen er en godkjent og sertifisert Gestaltpsykoterapeut og sitter også på VG søndags ekspertpanel som fagperson innen metal helse.

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele den vestlige verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Return back to Home