Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi og sosial psykologi. Verdigrunnlaget for denne terapiretningen er at et menneske er sammensatt av kropp og sinn og gestaltterapeuter jobber derfor med et helhetlig og holistisk utgangspunkt. En grunnleggende ide innen gestalt terapi er at hvert menneske selv er Ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensningene livet gir, og det utgangspunktet mennesket har.

Øyeblikkets potensial

Gestaltterapeuter bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra Fortiden. De ideer og atferdsmønstre som var brukbare en gang i tiden, hjalp oss til å overleve, vi kaller det for «kreative tilpassninger». Vi ser på de»kreative tilpassningene» for å evaluere om de fortsatt er hensiktmessige og funksjonelle for deg. Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til produktiv atferd.

Holisme

Gestaltterapien fokuserer også på kroppsuttrykket. Med et fokus på kroppen sammen med psyken har gestalttilnærmingen et holistisk perspektiv.
Nå som det på mange områder i samfunnslivet ofte ikke hjelper å analysere deler av det hele som en objektiv sannhet, byr gestalttilnærmingen på fantastiske muligheter. Teori om håndtering av komplekse strukturer, hvordan vi kan gripe inn ved å bli en del av strukturen, som et subjekt, gir et unikt utgangspunkt.

Return back to Home